"Existentiell livssyn - kristen tro?" - Bokcirkel

13, 20, 27 april + 4 maj 2023, kl 19:30-21:00, digitalt via Zoom

Med utgångspunkt från Carl Gustaf Olofssons bok "Existentiell livssyn - kristen tro?" presenterar och diskuterar vi utmaningarna kring existentiell hälsa och möjligheten att svara upp mot dem genom ett existensdynamisk förhållningssätt till den kristna traditionen.

gustaf med bok
Carl Gustaf Olofsson

Vår tid präglas av en stor andlig hemlöshet och en utbredd avsaknad av ett fungerande och socialt uppburet existentiellt språk. Inte minst bland unga människor ser vi något som kan liknas vid en akut kris att hitta livsmening och få fäste i tillvaron.

I sin bok Existentiell livssyn - kristen tro? presenterar Carl Gustaf Olofsson en existentiell teologi som utgår ifrån att kristen tro inte behöver förstås som ett fakta-antagande kring "Guds existens och ett liv efter döden". Om vi istället förstår den kristna traditionen utifrån det existentiella perspektivet menar Olofsson att vi hittar just ett sådant bärande existentiellt språk som fungerar oberoende om vi är kristna eller ateister, judar eller muslimer o s v. Detta ger oss i så fall resurser som stöder en existentiell fördjupning och andlig mognad. Det kan verka meningsstödjande och stärka vår känsla av självrespekt, värdighet och ansvarskännande.

Upplägg

Inför var och ett av bokcirkelns fyra tillfällen läser vi utvalda kapitel ur "Existentiell livssyn - kristen tro?". Varje tillfälle inleds med en förberedd introduktion till kvällens ämne som hålls av en speciellt tillfrågad deltagare. Detta följs av ett gemensamt samtal. Samtalsmoderator är Henrik Betnér.

Tillfällen

13 april 19:30-21:00
Behovet av ett existentiellt perspektiv (kapitel 1 & 6)

Introduktion av Josefin Lennartsson som är teolog och existentiell/andlig vägledare. Hon driver Kontemplativ praktik - "en plattform med fokus på existentiell hälsa".

20 april 19:30-21:00
Våra existensvillkor och nådens möjlighet (kapitel 3)

Introduktion av Tomas Walch som är teolog och entreprenör. Han håller kurser, retreater och workshops utifrån existentiell kristendom genom sitt företag Alternaliv som även gett ut boken.

27 april 19:30-21:00
Ansvarighet som läkande kraft (kapitel 2)

Introduktion av Carl Gustaf Olofsson som är bokens författare och i övrigt engagerad inom Humanisterna och för klimatet i olika sammanhang. Han driver webbplatsen Språk, tro och religion och bloggen Gustafs videoblogg.

4 maj 19:30-21:00
Den existensbärande kulturen (kapitel 4)

Introduktion av Tomas von Martens som är journalist, författare och förläggare med lång erfarenhet att lyfta de existentiella frågorna inom och utanför kyrkan i Finland. Bland annat genom att leda populära diskussionskvällar kring progressiv kristen litteratur.

Länkar

Anmäl dig här