Spirande

Rum för Ande — Rum för Liv

Spirande är ett initiativ och en gemenskap för att stärka existentiell hälsa genom en öppen andlighet på existentiellt kristen grund. Vår verksamhet bygger på fyra hörnstenar:

Utforskande - Vi serverar inga givna svar, vi ställer frågor och utforskar tillsammans.

Inkluderande - Alla är välkomna, som hela de människor vi är. Oavsett vad vi tror eller inte tror på.

Deltagande - Ingen är en passiv åskådare. Vi möts hellre i cirkel och lyssnar till alla än i bänkrader och lyssnar på få.

Samskapande - Verksamheten inom Spirande är och blir vad vi tillsammans gör den till. Vi välkomnar allas idéer och initiativ.

Vi bedriver aktiviteter i samarbete med olika aktörer som delar vår vision. Det kan vara kyrkor men också andra typer av föreningar, privatpersoner och företag inriktade på att stärka människors livshanteringsförmåga. Vilket är vad existentiell hälsa går ut på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Frukostseminarium

Kaffe och fralla

Onsdag 22 maj 2024, kl 08:00-9:30. Odengatan 81, Stockholm (Klustret).

(frukost från 08:00, presentation 8:15-09:00, frågor 9:00-9:30)

Vi presenterar hur Spirande är tänkt att användas som en plattform och ett nätverk för existentiell hälsa i församlingar och liknande …

Kvinnoretreat 2024

Kvinna på stenstrand

6-8 september 2024, Fridhem, Gotland.

För andra året i rad hålls denna spirande kvinnoretreat på en av Gotlands vackraste platser. Några dagar med fokus på återhämtning, läkande och inspiration. Vi vill erbjuda tid för reflektion, gemenskap och vidunderlig natur.

Temakvällar om existentiell hälsa

Grupp med människor på ett berg

Existentiell hälsa är ett begrepp som det talas om mer och mer. Tyvärr är det inte alltid enkelt att greppa vad det handlar om. Därför har vi tagit fram en temakväll som introducerar existentiell hälsa; vad det innebär och hur …

Samarbete med Equmeniakyrkan

Edsvikskyrkan

Edsvikskyrkans församling i Sollentuna har beviljats ett förstudie-bidrag från Equmeniakyrkan region Stockholm för att undersöka möjligheterna till att starta en församling eller liknande gemenskap byggd på Spirande. Projektgrupp är Tomas Walch och Henrik Betnér.

I den här förstudien är målgruppen …

Bokcirkel

gustaf med bok

13, 20, 27 april + 4 maj 2023, kl 19:30-21:00, digitalt via Zoom

Med utgångspunkt från Carl Gustaf Olofssons bok "Existentiell livssyn - kristen tro?" presenterar och diskuterar vi utmaningarna kring existentiell hälsa och möjligheten att svara upp mot dem …

Kvinnoretreat

arrangörer kvinnoretreat

11-14 maj 2023, Fridhem, Gotland

Vi vill skapa ett rum för det som spirar av tankar, känslor & drömmar. Några dagars andrum för att hitta fotfäste, riktning, livskraft och mod för nya steg i livet.