Spirande

Rum för Ande — Rum för Liv

Spirande är ett initiativ och en gemenskap för att stärka existentiell hälsa genom en öppen andlighet på existentiellt kristen grund. Vår verksamhet bygger på fyra hörnstenar:

Utforskande - Vi serverar inga givna svar, vi ställer frågor och utforskar tillsammans.

Inkluderande - Alla är välkomna, som hela de människor vi är. Oavsett vad vi tror eller inte tror på.

Deltagande - Ingen är en passiv åskådare. Vi möts hellre i cirkel och lyssnar till alla än i bänkrader och lyssnar på få.

Samskapande - Verksamheten inom Spirande är och blir vad vi tillsammans gör den till. Vi välkomnar allas idéer och initiativ.

Vi bedriver aktiviteter i samarbete med olika aktörer som delar vår vision. Det kan vara kyrkor men också andra typer av föreningar, privatpersoner och företag inriktade på existentiell hälsa.

Bokcirkel

gustaf med bok

13, 20, 27 april + 4 maj 2023, kl 19:30-21:00, digitalt via Zoom

Med utgångspunkt från Carl Gustaf Olofssons bok "Existentiell livssyn - kristen tro?" presenterar och diskuterar vi utmaningarna kring existentiell hälsa och möjligheten att svara upp mot dem …

Kvinnoretreat

arrangörer kvinnoretreat

11-14 maj 2023, Fridhem, Gotland

Vi vill skapa ett rum för det som spirar av tankar, känslor & drömmar. Några dagars andrum för att hitta fotfäste, riktning, livskraft och mod för nya steg i livet.