Samarbete med Equmeniakyrkan

Edsvikskyrkan
Edsvikskyrkan i Sollentuna

Edsvikskyrkans församling i Sollentuna har beviljats ett förstudie-bidrag från Equmeniakyrkan region Stockholm för att undersöka möjligheterna till att starta en församling eller liknande gemenskap byggd på Spirande. Projektgrupp är Tomas Walch och Henrik Betnér.

I den här förstudien är målgruppen avgränsad till "exiltroende"; personer som känner en tillhörighet till kristen tro men som tycker att etablerade samfund inte passar dem. Ofta för att de känns för snäva och inte tar deras frågor på allvar.

Andra områden vi ska titta på är bland annat bästa organisationsform, möjliga samarbeten inom och utom Equmeniakyrkan och vad de kan finnas för chanser för extra extern finansiering.

Arbetet ska resultera i en rapport som förväntas vara klar i början av 2024.