Spirande är nu också en IDG-hubb

Vi är alltid öppna för samverkan med andra som arbetar för liknande saker som vi. Därför har Spirande anslutit sig till nätverket Inner Development Goals (IDG) som en så kallad ”hubb”.

idg

Inner Development Goals eller IDG är en plattform framtagen av stiftelsen Ekskäret med syftet att klarlägga vilka personliga egenskaper och färdigheter som behöver stärkas för att vi ska kunna bygga en mer hållbar värld. Genom ett forskningsarbete formulerade man dessa till fem dimensioner med totalt 23 färdigheter. I mångt och mycket överlappar dess med de vi finner i WHOs ramverk för existentiell hälsa. Därför kändes det naturligt för oss att ansluta Spirande till det här nätverket som en så kallad ”hubb”.

En IDG-hubb är i princip vilken typ av sammanslutning som helst där människor går ihop för att främja en eller fler av IDG-färdigheterna.

Att ingå också i det här nätverket ger oss nya kontaktytor och möjligheter till samverkan med fler människor som arbetar för liknande saker som vi fast från andra sammanhang än kyrkan.

Ni hittar oss i IDG-nätverket som "IDG Sweden Spiritual Health and Church Network".