Temakvällar om existentiell hälsa

Existentiell hälsa är ett begrepp som det talas om mer och mer. Tyvärr är det inte alltid enkelt att greppa vad det handlar om. Därför har vi tagit fram en temakväll som introducerar existentiell hälsa; vad det innebär och hur man kan arbeta för att främja den.

Boka in oss så kommer vi till er församling eller andra sammanhang och berättar.

Grupp med människor på ett berg

Existentiell hälsa är ganska luddigt, det är vi de första att medge. En alternativ term för samma sak som vi gillar är livshanteringshanteringsförmåga. Då blir det genast lite tydligare vad det går ut på, och att det är något eftersträvansvärt. Men hur man kan arbeta för att stärka existentiell hälsa är fortfarande inte tydligt.

Vi har tagit fram ett presentationsmaterial speciellt för att kunna besöka den sorts temakvällar som många att församlingar brukar ha i veckorna. Vi vill framför allt lyfta fram hur kyrkor och liknande sammanhang kan använda sig använda sig av de resurser de redan har. För på många vis är detta det vi kan och det vi gör i kyrkorna. Men sen har det kommit så mycket emellan så vi tappat bort det.

Kvällen innehåller först en introducerande föreläsning som går igenom existentiell hälsa och hur man kan arbeta med den utifrån existentiell teologi och psykologi. Denna följs av mycket utrymme för samtal och diskussion utifrån era specifika förutsättningar. Vi samtalar gärna om frågor som till exempel:

  • Vilka resurser har ni i er församling idag?
  • Hur skulle ni kunna lyfta fram dem mer?
  • Vilka är de människor som besöker er idag?
  • Vad har de för existentiella behov?
  • Vad söker de?

Ett existentiellt perspektiv handlar om att se livet som det är, här och nu för specifika personer i deras specifika situation. Att lyfta fram detta perspektiv på ett integrerat sätt i sin kyrkoutövning blir också ett sätt att nå nya människor.

Kontakta oss om ni vill boka en kväll eller veta mer. Vi praktiserar en betala-vad-ni-kan-modell eftersom vi vet att de ekonomiska förutsättningarna ser väldigt olika ut på olika håll.